zonafinanci_logo.fw

Půjčky pro každého z celé ČR

Zona financí

📣Podnikatelská půjčka je účelová půjčka pro podnikatele a živnostníky, která je určená na nákup nového stroje a vybavení či nahrazení starého, na nákup či modernizaci zařízení a obchodních prostor.
🌟
Výše půjčky: 30 000 Kč – 250 000 Kč
Délka splácení: 12 – 60 měsíců
Související poplatky: 0 Kč

👍Výhody podnikatelské půjčky
📌Půjčku ihned po schválení zasíláme na váš bankovní účet
📌Posuzujeme pouze obrat firmy, ne její reálné příjmy
📌Úvěr lze předčasně splatit
📌Splátky lze bezplatně odložit
📌Úroky z půjčky si můžete odepsat z daní
📌Půjčku je možné zajistit směnkou
📌Pokud má společnost dostatečný příjem, není požadován ručitel ani zástava nemovitosti

Probereme si pár důležitých informací při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů

Nepodléhejte nutnosti peněz a vyvarujte se chyb. Bohužel i přes ochranné mechanizmy jsou mezi námi nepoctivci. Pokud Vám někdo nabídne něco z níže uvedených možností co nejdál od něj. 

Soukromý investor půjčky – všechny subjekty poskytující nebankovní půjčky jsou de-facto soukromý investor. Vždy si ověřte, že jednáte s osobou, která má oprávnění ČNB k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Půjčka od kohokoliv jiného je extrémně riziková a nemusíte být chráněni příslušným zákonem. 

Komunikace – pokud se dostanete do problémů řešte je hned kontaktem s příslušným poradce nebo úvěrovou společností. Všichni se chtějí radši domluvit než to řešit případným soudním sporem a následnou exekucí. Někteří poskytovatelé v rámci smlouvy mají i možnost zažádat o bezplatné odložení splátek až o 3 měsíce

Peníze dopředu za sjednání – NIKDY !!!!! Pamatujte, že každý zprostředkovatel je odměněn poskytovatelem a na Vaši žádost Vám musí sdělit výši odměny alespoň v procentech. Pokud od Vás někdo chce peníze dopředu za záruku 100% schválení je to lež a jedná se o podvod.

Půjčka v insolvenci – NELZE !!!! Pokud máte osobní bankrot, žádný z registrovaných poskytovatelů Vám nepůjčí. Naopak Vám může být zrušena ochrana před věřiteli, protože porušujete podmínky oddlužení a to fakt nechcete. 

Dokumenty potřebné k vyřízení půjčky – pamatujte, že každý oprávněný a certifikovaný poskytovatel potřebuje ověřit Vaši platební morálku a bonitu ( schopnost splácet ). Ověřte si že všechny dokumenty jsou ke schválení dodány v originální podobě. Nevěřte nikomu kdo bude chtít Váš obraz trochu vylepšit. Jedná se o podvod a budete muset čelit následkům.

Bonus nebo povinnost ???

Mnoho bank používá tento bod jako jejich bonus k půjčce – není to žádný bonus, ale jejich zákonná povinnost. Spotřebitelský úvěr až na drobné vyjímky ( jako třeba na bydlení a i tam ne vždy ) lze vždy předčasně doplatit s úsporou všech budoucích úroků. Jediné co lze účtovat klientovi jsou náklady spojené s předčasným splacením a nikdy nesmí být vyšší než 1% z předčasně splácené částky a pokud je tato doba menší než 12 měsíců jen 0,5% z předčasně splacené částky.

Pokud by někoho zajímal celý paragraf zákona k tomuto tématu :

§ 117

Předčasné splacení spotřebitelského úvěru

(1) Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

(2) Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

(3) Věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení podle odstavce 2, pokud předčasné splacení bylo provedeno

a) v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru,

b) u spotřebitelského úvěru poskytnutého formou možnosti přečerpání,

c) v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba,

d) u spotřebitelského úvěru na bydlení do 3 měsíců poté, co poskytovatel spotřebiteli sdělil novou výši zápůjční úrokové sazby podle § 102 odst. 3,

e) u spotřebitelského úvěru na bydlení v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele v postavení dlužníka ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr na bydlení, nebo

f) u spotřebitelského úvěru na bydlení do 25 % celkové výše spotřebitelského úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení.

(4) Výše náhrady nákladů podle odstavce 2 nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Ustanovení předchozích vět se nevztahují na náklady, které je věřitel oprávněn požadovat v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení; s výjimkou předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno tímto úvěrem, nebo kterou byl tento spotřebitelský úvěr zajištěn, kdy spotřebitel je oprávněn úvěr na bydlení zcela předčasně splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení je delší než 24 měsíců, přičemž věřiteli vzniká právo požadovat náhradu nákladů podle odstavce 2, která ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však částku 50 000 Kč.

(5) Výše náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru, a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

(6) Spotřebiteli, který sdělí poskytovateli svůj úmysl spotřebitelský úvěr na bydlení předčasně splatit, poskytovatel bez zbytečného odkladu poskytne za účelem zvážení důsledků předčasného splacení

a) vyčíslení dlužné částky, kterou bude muset spotřebitel v případě předčasného splacení zaplatit, s rozdělením na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením,

b) údaje o výši náhrady nákladů poskytovatele podle odstavce 2 s uvedením veškerých předpokladů pro její výpočet a

c) informaci o dalších důsledcích předčasného splacení pro spotřebitele, včetně informace o tom, za jakých podmínek nesmí věřitel požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení podle odstavce 3.

Každý živnostník nebo podnikatel musí být ve spojení a proto Vám dáme k vybraným produktům SmartPhone jako dárek zdarma. Tato nabídka se vztahuje na produkty Mini+ a Profi Bonus s minimální částkou zápůjčky 50.000,-

Mini+ lze získat pouze s OP a ŽL velmi jednoduché a rychlé vyřízení s minimem dokladů a velkou průchodností.

Profi Bonus lze získat za 2 DP kde nás zajímá výhradně obrat a ne zisk. Lze předčasně doplatit již po 6 měsících s úsporou úroků.

Na všechny akce platí zároveň nabídka 500kč za 5 minut dle info zde na webu.

Velmi výhodná nebankovní půjčka 50000kč jen za 2499 přichází, to tu dlouho nebylo. Již od 22.5.2017 máme pro Vás tuto neodolatelnou nebankovní půjčku. Při řádném splácení se dostanete na 40,54% RPSN a to je špička v dnešním poskytování nebankovních půjček. Samozřejmostí je možnost předčasného splacení v kteroukoliv dobu trvání úvěru s úsporou budoucích úroků, možnost odložit si až 3 splátky zdarma, vyřízení žádosti online z pohodlí domova přes telefon. Pokud vyplníte náš formulář čeká na Vás 500kč dle akce 500 za 5 minut. Rychle, diskrétně a profesionálně.

Reprezentativní příklad: Úvěr v celkové výši 50 001 Kč, splatnost 48 měsíců, splátka 2 499 Kč, při splnění podmínek Bonusu za řádné splácení Vám vracíme 5 998 Kč, celkem zaplatíte částku 113 954 Kč. Po vrácení Bonusu za řádné splácení činí pevná zápůjční úroková sazba 40,54 %, RPSN 40,54 %. Splátka neobsahuje žádné poplatky za doplňkové služby. Splatnost 48 měsíců. Max. RPSN činí 66,71% pokud nebudou dodrženy podmínky pro získání Bonusu za řádné splácení.

Jak na to? Vyplňte na našich stránkách formulář. Počkejte až Vás bude kontaktovat náš pracovník a vyplňte s ním řádně nezávaznou žádost. A to je vše!!! Není podstatné jestli bude žádost schválena nebo ne a poukaz v hodnotě 500,- Kč na jakýkoliv zájezd z nabídky naší partnerské  cestovní agentury ELIA je Váš. Odměnu lze vyzvednout osobně nebo je zasílána poštou na Vaši adresu.

V rámci podpory podnikání nabízíme začínajícím živnostníkům půjčky 30-50 tisíc jen na OP a ŽL s maximální rychlostí vyřízení a výplatou do 24h na účet po schválení. Pokud potřebujete pořádnou injekci do Vašeho byznysu (nákup zboží na Vánoční sezónu, překlenutí čekací doby na platby od odběratelů, rozjetí dalšího odvětví atd…) jsme schopni Vám zajistit úvěr ve výši 150 tisíc jen za dvě DP potvrzené od FU. Samozřejmostí je možnost předčasného splacení a úroky lze uznat jako daňový náklad. Vše jako další produkty s maximální rychlostí vyřízení a diskrétnosti. Z pohodlí domova nebo Vaší dílny stačí jen zavolat…

Správné a pečlivé vyplnění našeho formuláře výrazně urychlí proces zpracování Vaší žádosti, během chvíle Vás bude kontaktovat naše pracovnice klientského centra, vyplní s Vámi nezávazný dotazník a během několika minut se Vám ozve s výsledkem. Ten většinou znamená několik nabídek a to vše z pohodlí domova bez zdlouhavého obíhání jednotlivých institucí. Naprostou samozřejmostí je 100% diskrétnost a maximální ochota vyjít vstříc Vašim požadavkům a potřebám.

Na internetu existuje spousta portálů a webových stránek firem, které neposkytují ani nezprostředkují žádné nebankovní půjčky nebo bankovní úvěry nebo dokonce hypotéční úvěry, jen se tak tváří za účelem získání Vašich citlivých osobních údajů, které následně výhodně prodávají dál bez prověření… to se Vám u nás opravdu nestane